REGULAMIN
Akcji promocyjnej

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. dane rozliczeniowe:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres,
 1. adres email,
 1. opcjonalnie: dane potrzebne do wystawienia rachunku/faktury VAT:
  1. nazwa firmy,
  2. adres siedziby,

 

III.      PŁATNOŚĆ

 1. RABAT
 1. KURSY
 1. PRAWA AUTORSKIE

VII.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. imię i nazwisko,
 2. adres,
 3. przedmiot reklamacji,
 4. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
 5. oczekiwania wobec Właściciela.

VIII.    KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA

8.1       Kupujący będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyn od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, wysyłając stosowne pisemne oświadczenie na adres Właściciela.

8.2       W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Właściciel zwróci środki Kupującemu będącemu Konsumentem na rachunek wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu lub na rachunek, z którego nastąpiła płatność.

8.3       Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeśli Właściciel za wyraźną zgodą Kupującego będącego Konsumentem, przekazał mu materiały szkoleniowe w formie treści cyfrowej niezapisanej na materialnym nośniku danych przed upływem terminu wskazanego w pkt. 8.1.

 1. PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin obowiązuje od 4 do 18 grudnia 2022.