Kursy prowadzone przez 3P Consulting Group Sp. z o.o. mają charakter edukacyjny, a ich celem jest wyłącznie poznanie oraz zrozumienie przez ich uczestników zasad i sposobów inwestowania środków pieniężnych na wybranych rynkach. Uczestnik jest jedynie obserwatorem czynności dokonywanych przez prowadzącego kurs na rzeczywistym koncie inwestycyjnym.

Materiały i informacje przekazywane/udostępniane uczestnikom w ramach kursów mają za zadanie ułatwić uczestnikom zrozumienie czynności dokonywanych przez prowadzącego podczas kursu.

3P Consulting Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez uczestników na podstawie materiałów i informacji udostępnianych uczestnikom.

Uczestnik jest świadomy, że podejmuje decyzje inwestycyjne na swój własny koszt i ryzyko. Ponadto jest świadomy, że inwestowanie środków pieniężnych może wiązać się z dużym ryzykiem ich utraty.

Materiały lub informacje udostępniane w ramach kursów nie są poradą w szczególności inwestycyjną, prawną, księgową lub podatkową, a ponadto nie stanowią zachęty, propozycji ani rekomendacji do podejmowania przez uczestników decyzji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, nr 206, poz. 1715).